Nasjonal Kompetansetjeneste for

   Leddproteser og Hoftebrudd

 

        Møllendalsbakken 11 • Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk • 5021 Bergen • Tlf. 55 97 37 42  • e-post Kart
Startside Oppdatert: 10.01.2017
Startside
For pasienter
Registrene
Forskning
Årsrapporter
Personale
Styringsgrupper
Andre registre
Lenker
Anbefalinger

Under oppdatering

Registrene driver fortløpende innsamling av data fra hele Norge om leddproteser, hoftebrudd, korsbåndsskader og medfødte barnehoftelidelser.

Nasjonalt Register for Leddproteser  ble etablert i 1987 av Norsk ortopedisk forening etter at det tidlig på 1980-tallet ble avdekket bruk av dårlige hofteproteser. Registeret ble utvidet til å omfatte alle leddproteser fra 1994 og ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2009.

I 2004 ble Nasjonalt Korsbåndregister etablert og i 2005 Nasjonalt Hoftebruddregister.  Begge registrene ble godkjent som nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 2009.

I 2010 startet Nasjonalt Barnehofteregister med registrering av alle nye tilfeller av barnehoftelidelser og ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2015.

I 2002 ble Nasjonalt Register for Leddproteser utnevnt til Nasjonalt kompetansesenter av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). I 2010 endret HOD navnet til Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd.

Denne nasjonale tjenesten skal bygge opp og formidle kompetanse på leddproteser og hoftebrudd for å øke kvaliteten og kostnadseffektiviteten av behandlingen.

Kompetansetjenesten driver de nasjonale registrene for leddproteser og hoftebrudd. Målsettingen med registrene er å oppdage dårlige proteser, sementer og operasjonsteknikker så tidlig som mulig, samt å gi kunnskap om epidemiologi.  Med økt kompetanse i fagmiljøet og overvåking av effekten av implantater og operasjonsteknikker, forventes kvaliteten på behandlingen å øke. Fagmiljøet i Kompetansetjenesten driver også Nasjonalt Korsbåndregister og Nasjonalt Barnehofteregister. Alle registrene har Norsk ortopedisk forening som faglig eier, mens driften er lagt til Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus.

Driften av registrene finansieres av Helse Vest RHF og Helse Bergen HF.

 

Siste nytt:
PDF-utgave av Årsrapport 2016 (Menyvalg; Årsrapporter) PDF-version of Annual Report 2016 (Menu options; Reports)
Doktoravhandlinger. (Menyvalg: Forskning):
Blomquist J. Surgical treatment of shoulder instability in Norway [dissertation]. 2016 University of Bergen; Bergen, Norway.
Talsnes Ove Femoral neck fractures treated with hemiprosthesis: Comorbidity, organ affection and bone cement. On the quest for factors affecting mortality [dissertation]. 2016 University of Oslo; Oslo, Norway.
Bakken M. Barriers for improving medication in older adults [dissertation]. 2015 University of Bergen; Bergen, Norway.
Dybvik E. Cancer and total hip replacement [dissertation]. 2015 University of Bergen; Bergen, Norway.
Røtterud JH. Focal cartilage lesions in anterior cruciate ligament-injured knees. Incidence, risk, prognosis and treatment [dissertation]. 2015 University of Oslo; Oslo, Norway.
Publikasjoner. (Menyvalg: Forskning->Artikler):
Tsukanaka M., et al  Implant survival and radiographic outcome of total hip replacement in patients less than 20 years old Acta Orthop. 2016; ISSN: 1745-3674 (Print) 1745-3682
Rasmussen JV., et al  Is it feasible to merge data from national shoulder registries? A new collaboration within the Nordic arthroplasty register association. J shoulder elbow surg. 2016 Apr 20;S1058-2746(16)00142-7:[Epub ahead of print]
Leta TH., et al  Outcomes of unicompartmental knee arthroplasty after aseptic revision to total knee arthroplasty: A comparative study of 768 TKAs and 578 UKAs revised to TKAs from the Norwegian arthroplasty register (1994 to 2011). JBJS. 2016 Mar 16;98(6):431-40
Johnsen MB., et al  Leisure time physical activity and the risk of hip or knee replacement due to primary osteoarthritis: a population based cohort study (The HUNT study). BMC Musculoskelet Disord. 2016 Feb 16;17(1):86
Strand LI., et al  Basic body awareness therapy and patient education in hip osteoarthritis: a multiple case study. European journal of physiotherapy. 2016 Feb 3 [epub ahead of print].