Bøker vi har skrevet i

Av Ove Furnes

Leddproteseregisterets medarbeidere har de siste årene vært forfattere og redaktører i flere bøker innen ortopedisk kirurgi. De fleste bøkene har originale forskningsresultater som ikke er publisert andre steder og er derfor vel verd å lese. I tillegg er noen av bøkene et ”must” for biblioteket til den opplyste ortopediske kirurg. I denne oversikten omtales bøkene kort (ikke helt ”unbiased” selvsagt) og en adresse for bestilling av bøkene oppgis.

 

Musculoskeletal Trauma in the Elderly

Court –Brown AM, McQueen MM, Swiontkowski MF, Ring D, Friedman SM, Duckworth AD.

CRC Press 2016.

Dette er en helt ny internasjonal lærebok som omhandler behandlingen av de vanligste muskel-skjelett lidelser hos eldre. Kapitlet om lårhalsbrudd er skrevet av Kjell Matre og Jan-Erik Gjertsen.

Kapitlet går grundig gjennom epidemiologi, klassifisering, behandling og komplikasjoner ved lårhalsbrudd og oppsummeres i en algoritme for valg av behandling av lårhalsbrudd som allerede er innført som rutine ved Haukeland universitetssjukehus.

ISBN: 9781482252026.

Boken kan bestilles på www.amazon.co.uk for £142.22

Arthroplasties du coude. actualites therapeutiques

Allieu Y, Skredderstuen A,Lalibrairie 2014.

Kjente kirurger som har vært med å utvikle moderne albueproteser presenterer sine resultater og beskrivelser av proteser. Boken sammenfatter møtet: 5th Meeting of the Institut Montpellierain de la main et du membre superieur. 31.october 2014. Elbow arthroplasties. All the latest therapies.

Norsk bidrag til kongressen ble presentert av Arne Skredderstuen. Reumakirurg ved Haukeland sykehus de siste 20 årene. Artikkelen i boken heter: Elbow arthroplasty in Norway, trends and results. The Norwegian register. Forfattet av Skredderstuen A, Furnes O, Fevang BT.

ISBN: 978-2-84023-974-1.

Bøken kan bestilles fra Lalibrairie for 45,00 €

The ACL-Deficient Knee

Yamazaki J, Engebretsen L ,Springer 2013.

Anterior Cruciate Ligament Surgery: Risk Factors for Development of Osteoarthritis: What Can We Do to Prevent It?

ISBN: 978-1-4471-4269-0.

Printed eBook kan fritt nedlastes or kjøpes fra Springer for 24,99 €

Prevention and management of cartilage injury and osteoarthritis from sports

 

Takeda H, Engebretsen L. Springer 2013.

Reducing risk factors can decrease the prevalence of knee OA. The prevention of the knee injury, especially anterior cruciate ligament (ACL) injury in sports, is important to reduce and avoid progression of the knee OA.

ISBN: 978-1-4471-4269-0.

Printed eBook kan fritt nedlastes her or kjøpes fra Springer for 24,99 €

The Infected Implant

Kienapfel H, Kühn K-D (ed). Heidelberg, Germany. Springer Medizin Verlag 2009.

The focus of this book is the state of the art of: -Antimicrobial Resistances: Facts and Statistics - Arthroplasty Registers in EU: Status and Development - Microbiology in Arthroplasty - Strategies in Antibiotic Treatment - Spacer Management: Clinical Experiences and Requirements - Biofilm Creation: Low Grade Infection - Revision: Cemented vs. Cementless - Revision: One-stage vs. Two-stage treatment

ISBN: 978-3-540-92836-2

Printed eBook kan kjøpes fra Springer for 74,96 €

Survival and Event History Analysis

Aalen Odd O., Borgan Ornulf, Gjessing Hakon K. (ed). Springer New York 2008.

Dette er en relativt avansert bok innen forløpsanalyse (overlevelsesanalyse). Boken er ment for statistikere med en særlig interesse for forløpsanalyser. Et av datasettene som benyttes flere ganger i boken er levetid for pasienter etter innsetting av en total hofteprotese.

ISBN: 978-0-387-20287-7

Boken kan bestilles fra Springer for 64,95 €

Instructional Course Lectures Vol 56 2007 (Instructional Course Lectures (American Academy of Orthopaedic Surgeons))

Myklebust G, Engebretsen L, Braekken IH, Skjolberg A, Olsen OEl, Bahr R., Volume 56, 2007.

Prevention of noncontact anterior cruciate ligament injuries in elite and adolescent female team handball athletes. AAOS Instructional Course Lectures.

ISBN 10: 0-89203-393-2.

Printed eBook kan kjøpes fra Abebooks for 29,13 €

Protesekirurgi i hofte og kne

Aamodt A, Furnes O, Lønne G (ed). Legeforlaget AS.

Dette er læreboken til det obligatoriske kurset i Implantatlære, protesekirurgi og ortopediske infeksjoner for spesialiteten ortopedisk kirurgi (Røroskurset).

Boken er ny i 2007, og er et ”must” for alle protesekirurger som ønsker å holde seg oppdatert. Mange fine bilder og tegninger og praktiske detaljer. Mange resultater fra Leddproteseregisteret på hofte og kneprotesekirurgi. Kapitlene om leddregistert og 14 andre kapitler er skrevet av Leif Ivar Havelin og Ove Furnes.

Boken kan bestilles på legesiden.no for kr. 380,- + porto.

 

Local antibiotics in arthroplasty - State of the art from an interdisciplinary point of view

Walenkamp GHIM (ed). Georg Thieme Verlag, Stuttgart, Germany 2007.

Kapittel 15 og 16 er våre bidrag i denne boken som er redigert av norgesvennen Gert Walenkamp.

Kapittel 15: Witsø E, Engesæter LB. Revision of infected total hip prostheses in Norway and Sweden.
Kapittel 16: Engesæter LB. The Norwegian Hip register – The influence of cement and antibiotics on the clinical results of primary prostheses.

ISBN-10: 1588906078, ISBN-13: 978-1588906076

Boken kan bestiller på www.amazon.co.uk for £50.99 (02.01.2009).

The well cemented total hip arthroplasty

Breusch S J, Malchau H. (ed). Heidelberg, Germany. Springer Verlag 2005.

Dette er selvsagt den beste boken om sementerte hofteproteser som finnes og er et ”must” for alle semententusiaster, med flotte fargebilder fra hofteprotesekirurgi.

Mye på tilgang, mini invasiv tilgang, sementeringsteknikk og resultater. Med mange gode tegninger og bilder. Stephen Breusch har drevet mye forskning på sementeringsteknikk, han er opprinnelig tysk, men jobber nå som ortopedisk kirurg i Edinburgh. Han regnes som en av de ledende forskere og klinikere innen sementerte hofteproteser. Henrik Malchau trenger vel liten presentasjon, tidligere leder av det Svenske hofteproteseregisteret, nå Professor ved Harvard Medical School i Boston og leder av det biomekaniske laboratoriet til Bill Harris. Våre bidrag er Furnes O, Havelin L I, Espehaug B. Which cement should we choose for primary THA? og Furnes O, Havelin L I, Espehaug B. Femoral components: Cemented stems for everybody?

Boken kan bestilles på www.amazon.co.uk for £92.50

Outcome measures in Orthopaedics and Orthopaedic trauma

Pynset P, Fairbank J, Carr A, (ed). London, England: Edward Arnold ltd.2004.

Denne boken er et must for kliniske forskere. Den gjennomgår scoresystemer og den vitenskapelige valideringen av disse, samt ulike forskningsmetoder i ortopedisk kirurgi. Registerets medarbeidere har skrevet kapittelet om registerforskning. Havelin LI, Espehaug B, Furnes O, Engesæter LB, Lie SA, Vollset

SE. Register studies.

Boken kan bestilles på www.amazon.co.uk. I brukt utgave kan boken fås for den nette sum av £39.

Bone cements and cementing technique

Wallenkamp GHIM, Murray DW (ed). Springer Verlag 2001.
Boken er utgitt i forbindelse med et møte om bensement i Marbella, Spania i 1999. Ove Furnes, Birgitte Espehaug og Leif Ivar Havelin oppsummerer registerets funn på resultater av beinsement, antibiotika i beinsement og antibiotikaprofylakse ved protesekirurgi.

Boken er vanskelig å finne til en normal pris, men jeg har funnet den på www.amazon.co.uk til den horrible prisen av £290, så dette må vel være et samlerklenodium. Dessverre har jeg lånt bort mitt ene eksemplar og den er derved på vanlig måte sporløst forsvunnet. Noen som vil selge den tilbake for under £290??

European Instructional Course Lectures volume 4, 1999

Jacob RP, Fulford P, Horan F, (ed). European Instructional Course Lectures, Volume 4, 1999. London: The British Society of Bone and Joint Surgery.
Denne serien av bøker utgis hver gang det er
EFORT (Europeiske ortopedisk og traumatologiske foreningen) møte, og denne boken ble utgitt ved møtet i Brüssel. Bare de mest toneangivende klinikere og forskere i Europa blir invitert til å skrive i disse bøkene. Det hører med til allmenndannelsen å ha et komplett bibliotek av disse bøkene, temaene omfatter hele ortopedien og gir en god oppdatering av det aktuelle tema. Leif Ivar Havelin som ledet Leddproteseregisteret fra starten i 1987 til 2002 ble på bakgrunn av de mange kjente artiklene fra 1990-tallet fra Leddproteseregisteret, invitert til å skrive en oversiktsartikkel om registeret (den gang bare hofteproteser). Havelin LI. The Norwegian Arthroplasty Register.

Boken og hele serien med bøker, om du tar min utfordring, kan bestilles på www.jbjs.org.uk/education/instructionalbooks.dtl. Pris £35.