Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Hoftebruddregister startet opp med en landsomfattende registrering av hoftebrudd 01.01.2005. Alle sykehus som opererer hoftebrudd, rapporterer hver operasjon til hoftebruddregisteret. I tillegg sendes det ut spørreskjema til pasientene 4, 12 og 36 måneder etter operasjonen. Registreringen forutsetter at samtykke er gitt fra pasientene.

Skjema og følgebrev

Registreringsskjema for sykehus
Følgebrev og spørreskjema 4 mnd etter operasjon.
Følgebrev og spørreskjema 12 mnd etter operasjon.
Følgebrev og spørreskjema 36 mnd etter operasjon.
Samtykkeerklæring

Kontaktpersoner hoftebrudd

Overlege Jan Erik Gjertsen Faglig ansvarlig for hoftebruddregisteret
Konsulent Randi Kristin Hovland Furnes Registrering hoftebrudd
Sekretær Kari Alver Vågstøl Registrering hoftebrudd
Sekretær Marianne Wiese Registrering hoftebrudd
IT-konsulent Irina Kvinnesland Utvikling og drift av dataløsningene, og uttak av rapporter.
       


Se også For pasienter->Hoftebrudd