Korsbåndregisteret

Korsbåndregisterets innloggingsside på MRS ie.: https://mrs.nhn.no/korsbandregister

Skjema og følgebrev

Registreringsskjema for sykehus
Følgebrev og spørreskjema etter 2, 5 og 10 år
Samtykkeerklæring
Følgebrev Samtykkeerklæring/Knefunksjons-skjema

Instruksjoner til elektronisk registrering

1. Oppstart
2. Opprett bruker på helseregister.no
3. Instruksjoner elektronisk KOOS helsepersonell
4. Instruksjoner elektronisk KOOS til pasient [Word-versjon] Instruksjoner elektronisk KOOS til pasient
5. Brukerveiledning Kirurg
6. Instruksjoner til skanning implantater
7. Instruksjoner til skanning implantater - kortversjon

Kontaktpersoner korsbåndregisteret

Overlege/professor. St.Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Jon Olav Drogset Styringsgruppeleder for Korsbåndregisteret
Lege Håvard Visnes Daglig leder av Korsbåndsregisteret
LIS lege Andreas Persson Forsker på data fra Korsbåndregisteret
Sekretær Kate Vadheim Registrering
IT-konsulent Irina Kvinnesland Ansvar for korsbåndsregisterets dataløsninger og rapporter
       

IMPROVE-ACL – registerbasert randomisert studie i Korsbåndregisteret

IMPROVE-ACL inkluderer pasienter med primær korsbåndsskade og randomiserer til primær ACL-rekonstruksjon eller primær ikke-operativ behandling.
1. Brukerveiledning: Slik inkluderer du pasienter
2. Deltakende sykehus
3. Utdypende kommentarer til inklusjons- og eksklusjonskriterier
4. Om fysioterapi ved korsbåndskade
5. Lenke til studien på helsenorge.no
6. Samtykkeskjema for pasienter 16-18 år inkl. foreldre/foresatte
7. Samtykkeskjema for pasienter over 18 år

Kontaktpersoner for studien

Rune Jakobsen (prosjektleder) , tlf. 92092973
Håvard Visnes
Guri Ekås
Andreas Persson