Korsbåndregisteret

Skjema og følgebrev

Registreringsskjema for sykehus
Følgebrev og spørreskjema etter 2, 5 og 10 år
Samtykkeerklæring

Kontaktpersoner korsbåndregisteret

Overlege/professor. Oslo Universitetssykehus, Ullevål Lars Engebretsen Styringsgruppeleder for Korsbåndregisteret
Lege Håvard Visnes Daglig leder av Korsbåndsregisteret
LIS lege Andreas Persson Forsker på data fra Korsbåndregisteret
Sekretær Kate Vadheim Registrering
Konsulent Merete Husøy Registrering
IT-konsulent Irina Kvinnesland Ansvar for korsbåndsregisterets dataløsninger og rapporter