Korsbåndregisteret

Skjema og følgebrev

Registreringsskjema for sykehus
Følgebrev og spørreskjema etter 2, 5 og 10 år
Samtykkeerklæring

Instruksjoner til elektronisk registrering

1. Oppstart
2. Opprett bruker på helseregister.no
3. Instruksjoner elektronisk KOOS helsepersonell
4. Instruksjoner elektronisk KOOS til pasient
5. Brukerveiledning Kirurg
6. Instruksjoner til skanning implantater
7. Instruksjoner til skanning implantater - kortversjon

Kontaktpersoner korsbåndregisteret

Overlege/professor. Oslo Universitetssykehus, Ullevål Lars Engebretsen Styringsgruppeleder for Korsbåndregisteret
Lege Håvard Visnes Daglig leder av Korsbåndsregisteret
LIS lege Andreas Persson Forsker på data fra Korsbåndregisteret
Sekretær Kate Vadheim Registrering
IT-konsulent Irina Kvinnesland Ansvar for korsbåndsregisterets dataløsninger og rapporter