Leddproteser

Hva blir registrert?

Vi registrerer informasjon når en protese settes inn for første gang, og også for senere reoperasjoner dersom protesen viser seg å være mislykket, for eksempel at den løsner. Med reoperasjon menes operasjoner der en eller flere protesekomponenter skiftes, settes inn eller fjernes. Kirurgene fyller ut et standardskjema for hver operasjon og sender dette til registeret.

Hvor mange proteser settes inn?

Insidens av hofteproteser::

Insidens av kneproteser:

Hvert år mottar vi informasjon om rundt 8500 førstegangsinnsettelser av hofteproteser og rundt 6000 i kne, 700 i skuldre og 3500 i andre ledd.

Rapportering

Myndighetene krever at operasjoner meldes til registeret. Det kreves likevel skriftlig samtykke fra pasienten. Sammenlignet med operasjoner meldt til Norsk Pasientregister   meldes mer enn 95 % av førstegangsoperasjonene i hofte og kne til registeret.

Hvorfor trenger vi et leddproteseregister?

Tidlig på 1980-tallet fant man at flere av protesene som var i bruk i Norge hadde betydelig dårlige resultat. Dette var proteser som var satt inn i mange pasienter både i Norge og i andre land, før man kjente til de dårlige resultatene. På den tiden var også mange andre proteser i bruk uten at man kjente til om disse var gode eller dårlige. Dette gav grunn til bekymring, og man ønsket derfor en institusjon som på nasjonalt nivå kunne drive kontinuerlig overvåking av kvaliteten på leddprotesekirurgi i Norge. Fortsatt tillates bruk av nye proteser uten at protesene er testet i studier.

Målsetting

Hovedmålsettingen til leddproteseregisteret er å arbeide for at dårlige proteser ikke benyttes i pasienter. I tillegg er det også viktig å gi oversikter over hvilke produkter og operasjonsprosedyrer som til enhver tid benyttes og hvilke pasientgrupper som har behov for protesekirurgi.

Formidling til pasienter og sykehus

Formidling til publikum skjer hovedsaklig gjennom vitenskapelige publikasjoner fra registeret og gjennom foredrag ved kurs og konferanser. Hvert sykehus mottar jevnlig rapporter basert på data i registeret både for hele landet og for deres eget sykehus, slik kan man også lokalt kan vurdere kvaliteten på egne operasjoner. Årlig offentliggjøres resultatet for de enkelte sykehus på nettsiden til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre www.kvalitetsregistre.no.

Statistiske metoder

Kvaliteten av leddproteser er ofte basert på levetiden til protesen, altså tid fra protesen settes inn til den eventuelt må skiftes ut (forløpsanalyse). Når registeret mottar informasjon om en reoperasjon, kobles informasjonen til data som ble meldt tidligere da protesen først ble satt inn.

Metall-mot-metall hofteproteser
Oppfølgning av pasienter med metall-mot-metall hofteproteser - Anbefaling fra Nasjonalt Register for Leddproteser.

Valg av protesetyper

Nasjonalt Register for Leddproteser sin holdning til anbudsprosesser på hofteproteser.

Skjema

Skjema med rettledning for registrering hofteproteser
Skjema med rettledning for registrering proteser i kne og andre ledd
Samtykkeerklæring

Instruksjoner til elektronisk registrering

 1. Oppstart
 2. Opprett bruker på Helseregister.no
 3. Brukerveiledning Kirurg
 4. Instruksjoner til skanning implantater
 5. Instruksjoner til skanning implantater - kortversjon
 6. Innlogging Strekkoder HUS
 7. Følgeskriv PROM
 8. Oppskrift for registrering av PROM

Studie prosjekt (ALBA studien)

 1. YouTube video om elektronisk registreringsskjema i MRS
 2. Brukerveiledning ALBA studie
 3. Kortversjon av ALBA studieprotokollen informasjon til kontaktperdoner for kneproteser
 4. Samtykkeskjema for ALBA studie
 5. REK Godkjenning av hovedsøknad
 6. REK-Vest Enderingsmelding ang. forskningsansvarlig institusjoner
 7. PROM (Sporreskjema for Kne)

ALBA studien månedlig nyhetsbrev

 1. ALBA studien månedlig nyhetsbrev nr. 3 (4. juni 2021)
 2. ALBA studien månedlig nyhetsbrev nr. 2 (5. mai 2021)
 3. ALBA studien månedlig nyhetsbrev nr. 1-(25. mars 2021)

Kontaktpersoner hofteproteser

 
Seksjonsoverlege Geir Hallan Faglig ansvarlig for hofteproteseregisteret
Konsulent Merete Husøy Registrering hofteproteser
IT-konsulent Irina Kvinnesland Utvikling og drift av dataløsninger og rapporter.

Kontaktpersoner proteser i andre ledd enn hofte

Seksjonsoverlege/professor Ove Furnes Faglig ansvarlig for proteser i kne og andre ledd.
Overlege Randi Hole Faglig ansvarlig for proteser i skulder.
Overlege Yngvar Krukhaug Faglig ansvarlig for proteser i finger og håndledd.
Konsulent Randi Kristin Hovland Furnes Registrering proteser i kne og andre ledd
IT-konsulent Irina Kvinnesland Utvikling og drift av dataløsninger og rapporter