Registrene driver fortløpende innsamling av data fra hele Norge om leddproteser, hoftebrudd, korsbåndsskader og medfødte barnehoftelidelser.

Nasjonalt Register for Leddproteser ble etablert i 1987 av Norsk ortopedisk forening etter at det tidlig på 1980-tallet ble avdekket bruk av dårlige hofteproteser. Registeret ble utvidet til å omfatte alle leddproteser fra 1994 og ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2009.  

I 2004 ble Nasjonalt Korsbåndregister etablert og i 2005 Nasjonalt Hoftebruddregister. Begge registrene ble godkjent som nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 2009.  

I 2010 startet Nasjonalt Barnehofteregister med registrering av alle nye tilfeller av barnehoftelidelser og ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2015.  

I 2002 ble Nasjonalt Register for Leddproteser utnevnt til Nasjonalt kompetansesenter av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). I 2010 endret HOD navnet til Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd.  

Nasjonalt Barnehofteregister startet opp  i 2010 med registrering av barnehoftesykdommene hofteleddsdysplasi, Calvé-Legg-Perthes (CLP) og Epifysiolysis capitis femoris (SCFE) og Åpne og artroskopiske hofteoperasjoner (ikke protesekirurgi) i 2013.  

Kompetansetjenesten driver de nasjonale registrene for leddproteser og hoftebrudd. Denne nasjonale tjenesten skal bygge opp og formidle kompetanse på leddproteser og hoftebrudd for å øke kvaliteten og kostnadseffektiviteten av behandlingen.  

Målsettingen med registrene er å oppdage dårlige proteser, sementer og operasjonsteknikker så tidlig som mulig, samt å gi kunnskap om epidemiologi. Med økt kompetanse i fagmiljøet og overvåking av effekten av implantater og operasjonsteknikker, forventes kvaliteten på behandlingen å øke. Fagmiljøet i Kompetansetjenesten driver også Nasjonalt Korsbåndregister og Nasjonalt Barnehofteregister. Alle registrene har Norsk ortopedisk forening som faglig eier, mens driften er lagt til Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. Resultater kan finnes i vår årsrapport og på nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sin nettside www.kvalitetsregistre.no.  

Driften av registrene finansieres Helse Vest RHF og Helse Bergen HF.


Siste nytt

PDF-utgave av Årsrapport 2020 (Menyvalg; Årsrapporter)
PDF-version of Annual Report 2019 (Menu options; Reports)
  Musculoskeletal Trauma in the Elderly Court –Brown AM, McQueen MM,
  Swiontkowski MF, Ring D, Friedman SM, Duckworth AD. CRC Press 2016.

Offentlig rapport ment for publikum for alle registrene inkludert sykehusresultat finnes på nettsiden til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre www.kvalitetsregistre.no

 
Doktoravhandlinger. (Menyvalg: Doktorgrader):
Dyrhovden GS. Computer navigation and revision causes in knee arthroplasty [dissertation]. 2019 University of Bergen; Bergen, Norway.
Ulstein S. Prognosis and treatment of focal cartilage lesions of the knee joint. Medium to long-term results. [dissertation]. 2019 University of Oslo; Oslo, Norway.
Kristensen TB. Hemiarthroplasty for femoral neck fracture. Results of surgical approach, fixation method, and stem design reported to the Norwegian hip fracture register [dissertation]. 2019 University of Bergen; Bergen, Norway.
Persson A. Risk factors for revision after anterior cruciate ligament reconstruction [dissertation]. 2019 University of Bergen; Bergen, Norway.
Petursson G. Computernavigation and fixation in total knee replacements: A registry based and randomized clinical trial study including radiostereometric analysis [dissertation]. 2019 University of Oslo; Oslo, Norway.

Publikasjoner. (Menyvalg: Forskning->Artikler):
Chokotho L., et al  Outcome at 1 year in patients with femoral shaft fractures treated with intramedullary nailing or skeletal traction in a low-income country: a prospective observational study of 187 patients in Malawi. Acta Orthopaedica. 2020 Jul 23;[Epub ahead of print].
Unbehaun D., et al  Low arthroplasty survival after treatment for proximal humerus fracture sequelae: 3,245 shoulder replacemets from the Nordic arthroplasty register association. Acta Orthopaedica. 2020 Jul 17;[Epub ahead of print].
Gøthesen Ø., et al  Computerized Navigation. A useful tool in total knee replacement. JBJS Essential Surgical Techniques. 2020 June 12;[Epub ahead of print].
Lian T., et al  Compliance with national guidelines for antibiotic prophylaxis in hip fracture patients: a quality assessment study of 13 329 patients in the Norwegian hip fracture register. BMJ. 2020 Apr 21;[Epub ahead of print].
Hallan G., et al  What is the frequency of fracture of ceramic components in THA? Results from the Norwegian arthroplasty register from 1997 to 2017. Clin Orthop Relat Res. 2020 Apr 22;[Epub ahead of print].