Registrene driver fortløpende innsamling av data fra hele Norge om leddproteser, hoftebrudd, korsbåndsskader og medfødte barnehoftelidelser.

Nasjonalt Register for Leddproteser ble etablert i 1987 av Norsk ortopedisk forening etter at det tidlig på 1980-tallet ble avdekket bruk av dårlige hofteproteser. Registeret ble utvidet til å omfatte alle leddproteser fra 1994 og ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2009.  

I 2004 ble Nasjonalt Korsbåndregister etablert og i 2005 Nasjonalt Hoftebruddregister. Begge registrene ble godkjent som nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 2009.  

I 2010 startet Nasjonalt Barnehofteregister med registrering av alle nye tilfeller av barnehoftelidelser og ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2015.  

I 2002 ble Nasjonalt Register for Leddproteser utnevnt til Nasjonalt kompetansesenter av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). I 2010 endret HOD navnet til Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd.  

Nasjonalt Barnehofteregister startet opp  i 2010 med registrering av barnehoftesykdommene hofteleddsdysplasi, Calvé-Legg-Perthes (CLP) og Epifysiolysis capitis femoris (SCFE) og Åpne og artroskopiske hofteoperasjoner (ikke protesekirurgi) i 2013.  

Kompetansetjenesten driver de nasjonale registrene for leddproteser og hoftebrudd. Denne nasjonale tjenesten skal bygge opp og formidle kompetanse på leddproteser og hoftebrudd for å øke kvaliteten og kostnadseffektiviteten av behandlingen.  

Målsettingen med registrene er å oppdage dårlige proteser, sementer og operasjonsteknikker så tidlig som mulig, samt å gi kunnskap om epidemiologi. Med økt kompetanse i fagmiljøet og overvåking av effekten av implantater og operasjonsteknikker, forventes kvaliteten på behandlingen å øke. Fagmiljøet i Kompetansetjenesten driver også Nasjonalt Korsbåndregister og Nasjonalt Barnehofteregister. Alle registrene har Norsk ortopedisk forening som faglig eier, mens driften er lagt til Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. Resultater kan finnes i vår årsrapport og på nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sin nettside www.kvalitetsregistre.no.  

Driften av registrene finansieres Helse Vest RHF og Helse Bergen HF.


Siste nytt

PDF-utgave av Årsrapport 2020 (Menyvalg; Årsrapporter)
PDF-version of Annual Report 2020 (Menu options; Reports)
  Musculoskeletal Trauma in the Elderly Court –Brown AM, McQueen MM,
  Swiontkowski MF, Ring D, Friedman SM, Duckworth AD. CRC Press 2016.

Offentlig rapport ment for publikum for alle registrene inkludert sykehusresultat finnes på nettsiden til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre www.kvalitetsregistre.no

 
Doktoravhandlinger. (Menyvalg: Doktorgrader):
Chokotho L Quality of life, functional status and cost-effectiveness of treatment after femoral shaft fractures in Malawi [dissertation]. 2021 University of Bergen; Bergen, Norway.
Langvatn H. Infected total hip arthroplasty. Bacteriology and the role of operating room ventilation in the reduction of postoperative infection. The Norwegian Arthroplasty Register [dissertation]. 2020 University of Bergen; Bergen, Norway.
Søreide E. On aspects of intra-articular ligament reconstruction [dissertation]. 2020 University of Oslo; Oslo, Norway.
Dyrhovden GS. Computer navigation and revision causes in knee arthroplasty [dissertation]. 2019 University of Bergen; Bergen, Norway.
Ulstein S. Prognosis and treatment of focal cartilage lesions of the knee joint. Medium to long-term results. [dissertation]. 2019 University of Oslo; Oslo, Norway.

Publikasjoner. (Menyvalg: Forskning->Artikler):
Hole RM., et al  Thromboprophylaxis in primary shoulder arthroplasty does not seem to prevent death: a report from the Norwegian Arthroplasty Register 2005-2018. Acta Orthop. 2021 Apr 6;[Epub ahead of print].
Chokotho L., et al  Cost utility analysis of intramedullary nailing and skeletal traction treatment for patients with femoral shaft fractures in Malawi. Acta Orthop. 2021 Mar 24;[Epub ahead of print].
Silman AJ, et al  International variation in distribution of ASA class in patients undergoing total hip arthroplasty and its influence on mortality: data from an international consortium of arthroplasty registries. Acta Orthop. 2021 Mar 1;[Epub ahead of print].
Leta TH., et al  Antibiotic-loaded bone cement in prevention of periprosthetic joint infections in primary total knee arthroplasty: A register- based multicentre randomised controlled non- inferiority trial (ALBA trial). BMJ Open. 2021 Jan 28;11(1):e041096.
Aae TF., et al  Compensation claims after hip arthroplasty surgery in Norway 2008-2018. Acta Orthop. 2021 Jan 18;[Epub ahead of print].