Registrene driver fortløpende innsamling av data fra hele Norge om leddproteser, hoftebrudd, korsbåndsskader og medfødte barnehoftelidelser.

Nasjonalt Register for Leddproteser ble etablert i 1987 av Norsk ortopedisk forening etter at det tidlig på 1980-tallet ble avdekket bruk av dårlige hofteproteser. Registeret ble utvidet til å omfatte alle leddproteser fra 1994 og ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2009.  

I 2004 ble Nasjonalt Korsbåndregister etablert og i 2005 Nasjonalt Hoftebruddregister. Begge registrene ble godkjent som nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 2009.  

I 2010 startet Nasjonalt Barnehofteregister med registrering av alle nye tilfeller av barnehoftelidelser og ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2015.  

I 2002 ble Nasjonalt Register for Leddproteser utnevnt til Nasjonalt kompetansesenter av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). I 2010 endret HOD navnet til Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd.  

Nasjonalt Barnehofteregister startet opp  i 2010 med registrering av barnehoftesykdommene hofteleddsdysplasi, Calvé-Legg-Perthes (CLP) og Epifysiolysis capitis femoris (SCFE) og Åpne og artroskopiske hofteoperasjoner (ikke protesekirurgi) i 2013.  

Kompetansetjenesten driver de nasjonale registrene for leddproteser og hoftebrudd. Denne nasjonale tjenesten skal bygge opp og formidle kompetanse på leddproteser og hoftebrudd for å øke kvaliteten og kostnadseffektiviteten av behandlingen.  

Målsettingen med registrene er å oppdage dårlige proteser, sementer og operasjonsteknikker så tidlig som mulig, samt å gi kunnskap om epidemiologi. Med økt kompetanse i fagmiljøet og overvåking av effekten av implantater og operasjonsteknikker, forventes kvaliteten på behandlingen å øke. Fagmiljøet i Kompetansetjenesten driver også Nasjonalt Korsbåndregister og Nasjonalt Barnehofteregister. Alle registrene har Norsk ortopedisk forening som faglig eier, mens driften er lagt til Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. Resultater kan finnes i vår årsrapport og på nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sin nettside www.kvalitetsregistre.no.  

Driften av registrene finansieres Helse Vest RHF og Helse Bergen HF.


Siste nytt

PDF-utgave av Årsrapport 2020 (Menyvalg; Årsrapporter)
PDF-version of Annual Report 2020 (Menu options; Reports)
  Musculoskeletal Trauma in the Elderly Court –Brown AM, McQueen MM,
  Swiontkowski MF, Ring D, Friedman SM, Duckworth AD. CRC Press 2016.

Offentlig rapport ment for publikum for alle registrene inkludert sykehusresultat finnes på nettsiden til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre www.kvalitetsregistre.no

 
Doktoravhandlinger. (Menyvalg: Doktorgrader):
Langvatn H. Infected total hip arthroplasty. Bacteriology and the role of operating room ventilation in the reduction of postoperative infection. The Norwegian Arthroplasty Register [dissertation]. 2020 University of Bergen; Bergen, Norway.
Søreide E. On aspects of intra-articular ligament reconstruction [dissertation]. 2020 University of Oslo; Oslo, Norway.
Dyrhovden GS. Computer navigation and revision causes in knee arthroplasty [dissertation]. 2019 University of Bergen; Bergen, Norway.
Ulstein S. Prognosis and treatment of focal cartilage lesions of the knee joint. Medium to long-term results. [dissertation]. 2019 University of Oslo; Oslo, Norway.
Kristensen TB. Hemiarthroplasty for femoral neck fracture. Results of surgical approach, fixation method, and stem design reported to the Norwegian hip fracture register [dissertation]. 2019 University of Bergen; Bergen, Norway.

Publikasjoner. (Menyvalg: Forskning->Artikler):
Leta TH., et al  Antibiotic-loaded bone cement in prevention of periprosthetic joint infections in primary total knee arthroplasty: A register- based multicentre randomised controlled non- inferiority trial (ALBA trial). BMJ Open. 2021 Jan 28;11(1):e041096.
Aae TF., et al  Compensation claims after hip arthroplasty surgery in Norway 2008-2018. Acta Orthop. 2021 Jan 18;[Epub ahead of print].
Høl PJ., et al  Metal ion levels in the blood of patients with metal-on-metal hip prostheses. Tidsskr Nor Laegeforen. 2021 Jan 11;141(1).
Randsborg PH., et al  Compensation claims after knee arthroplasty surgery in Norway 2008-2018. Acta Orthop. 2021 Jan 13;[Epub ahead of print].
Alm CE., et al  Implants for trochanteric fractures in Norway: the role of the trochanteric stabilizing plate- a study on 20,902 fractures from the Norwegian hip fracture register 2011-2017. Journal of Orthopaedic Surgery and Research. 2021 Jan; [Epub ahead of print].