Registrene driver fortløpende innsamling av data fra hele Norge om leddproteser, hoftebrudd, korsbåndsskader og medfødte barnehoftelidelser.

Nasjonalt Register for Leddproteser ble etablert i 1987 av Norsk ortopedisk forening etter at det tidlig på 1980-tallet ble avdekket bruk av dårlige hofteproteser. Registeret ble utvidet til å omfatte alle leddproteser fra 1994 og ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2009.  

I 2004 ble Nasjonalt Korsbåndregister etablert og i 2005 Nasjonalt Hoftebruddregister. Begge registrene ble godkjent som nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 2009.  

I 2010 startet Nasjonalt Barnehofteregister med registrering av alle nye tilfeller av barnehoftelidelser og ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2015.  

I 2002 ble Nasjonalt Register for Leddproteser utnevnt til Nasjonalt kompetansesenter av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). I 2010 endret HOD navnet til Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd.  

Nasjonalt Barnehofteregister startet opp  i 2010 med registrering av barnehoftesykdommene hofteleddsdysplasi, Calvé-Legg-Perthes (CLP) og Epifysiolysis capitis femoris (SCFE) og Åpne og artroskopiske hofteoperasjoner (ikke protesekirurgi) i 2013.  

Kompetansetjenesten driver de nasjonale registrene for leddproteser og hoftebrudd. Denne nasjonale tjenesten skal bygge opp og formidle kompetanse på leddproteser og hoftebrudd for å øke kvaliteten og kostnadseffektiviteten av behandlingen.  

Målsettingen med registrene er å oppdage dårlige proteser, sementer og operasjonsteknikker så tidlig som mulig, samt å gi kunnskap om epidemiologi. Med økt kompetanse i fagmiljøet og overvåking av effekten av implantater og operasjonsteknikker, forventes kvaliteten på behandlingen å øke. Fagmiljøet i Kompetansetjenesten driver også Nasjonalt Korsbåndregister og Nasjonalt Barnehofteregister. Alle registrene har Norsk ortopedisk forening som faglig eier, mens driften er lagt til Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. Resultater kan finnes i vår årsrapport og på nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sin nettside www.kvalitetsregistre.no.  

Driften av registrene finansieres Helse Vest RHF og Helse Bergen HF.


Siste nytt

PDF-utgave av Årsrapport 2020 (Menyvalg; Årsrapporter)
PDF-version of Annual Report 2020 (Menu options; Reports)
  Musculoskeletal Trauma in the Elderly Court –Brown AM, McQueen MM,
  Swiontkowski MF, Ring D, Friedman SM, Duckworth AD. CRC Press 2016.

Offentlig rapport ment for publikum for alle registrene inkludert sykehusresultat finnes på nettsiden til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre www.kvalitetsregistre.no

 
Doktoravhandlinger. (Menyvalg: Doktorgrader):
Langvatn H. Infected total hip arthroplasty. Bacteriology and the role of operating room ventilation in the reduction of postoperative infection. The Norwegian Arthroplasty Register [dissertation]. 2020 University of Bergen; Bergen, Norway.
Søreide E. On aspects of intra-articular ligament reconstruction [dissertation]. 2020 University of Oslo; Oslo, Norway.
Dyrhovden GS. Computer navigation and revision causes in knee arthroplasty [dissertation]. 2019 University of Bergen; Bergen, Norway.
Ulstein S. Prognosis and treatment of focal cartilage lesions of the knee joint. Medium to long-term results. [dissertation]. 2019 University of Oslo; Oslo, Norway.
Kristensen TB. Hemiarthroplasty for femoral neck fracture. Results of surgical approach, fixation method, and stem design reported to the Norwegian hip fracture register [dissertation]. 2019 University of Bergen; Bergen, Norway.

Publikasjoner. (Menyvalg: Forskning->Artikler):
Kjærvik C., et al  Hip fracture treatment i Norway. Deviation from evidence-based treatment guidelines: Data from the Norwegian hip fracture register, 2014 to 2018. BoneJointOpen;2020;1-10:644-653.
Gjertsen JE. CORR Insights: Is the survivorship of Birmingham hip resurfacing better than selected conventional hip arthroplasties in men younger than 65 years of age? A study from the Australian orthopaedic association national joint replacement registry. Clin Orthop Relat Res. 2020 Sep 7;[Epub ahead of print].
Olsen U., et al  Predictors of chronic pain and level of physical function in total knee arthroplasty: a protocol for a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2020 Sep 10;10(9):e037674.
Dybvik E., et al  A prospective study on cancer risk after total hip replacements for 41,402 patients linked to the cancer registry of Norway. BMC Musculoskelet Disord. 2020 Sep 8;21(1):599.
Nystad TW., et al  Major differences in medical and surgical treatment of psoriatic arthritis and rhematoid arthritis: a comparison of two historic cohorts. Scand J Rheumatol. 2020 Jul;49(4):267-270.