Registrene driver fortløpende innsamling av data fra hele Norge om leddproteser, hoftebrudd, korsbåndsskader og medfødte barnehoftelidelser.

Nasjonalt Register for Leddproteser ble etablert i 1987 av Norsk ortopedisk forening etter at det tidlig på 1980-tallet ble avdekket bruk av dårlige hofteproteser. Registeret ble utvidet til å omfatte alle leddproteser fra 1994 og ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2009.  

I 2004 ble Nasjonalt Korsbåndregister etablert og i 2005 Nasjonalt Hoftebruddregister. Begge registrene ble godkjent som nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 2009.  

I 2010 startet Nasjonalt Barnehofteregister med registrering av alle nye tilfeller av barnehoftelidelser og ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2015.  

I 2002 ble Nasjonalt Register for Leddproteser utnevnt til Nasjonalt kompetansesenter av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). I 2010 endret HOD navnet til Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd.  

Nasjonalt Barnehofteregister startet opp  i 2010 med registrering av barnehoftesykdommene hofteleddsdysplasi, Calvé-Legg-Perthes (CLP) og Epifysiolysis capitis femoris (SCFE) og Åpne og artroskopiske hofteoperasjoner (ikke protesekirurgi) i 2013.  

Kompetansetjenesten driver de nasjonale registrene for leddproteser og hoftebrudd. Denne nasjonale tjenesten skal bygge opp og formidle kompetanse på leddproteser og hoftebrudd for å øke kvaliteten og kostnadseffektiviteten av behandlingen.  

Målsettingen med registrene er å oppdage dårlige proteser, sementer og operasjonsteknikker så tidlig som mulig, samt å gi kunnskap om epidemiologi. Med økt kompetanse i fagmiljøet og overvåking av effekten av implantater og operasjonsteknikker, forventes kvaliteten på behandlingen å øke. Fagmiljøet i Kompetansetjenesten driver også Nasjonalt Korsbåndregister og Nasjonalt Barnehofteregister. Alle registrene har Norsk ortopedisk forening som faglig eier, mens driften er lagt til Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. Resultater kan finnes i vår årsrapport og på nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sin nettside www.kvalitetsregistre.no.  

Driften av registrene finansieres Helse Vest RHF og Helse Bergen HF.


Siste nytt

PDF-utgave av Årsrapport 2019 (Menyvalg; Årsrapporter)
PDF-version of Annual Report 2019 (Menu options; Reports)
  Musculoskeletal Trauma in the Elderly Court –Brown AM, McQueen MM,
  Swiontkowski MF, Ring D, Friedman SM, Duckworth AD. CRC Press 2016.

Offentlig rapport ment for publikum for alle registrene inkludert sykehusresultat finnes på nettsiden til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre www.kvalitetsregistre.no

 
Doktoravhandlinger. (Menyvalg: Doktorgrader):
Dyrhovden GS. Computer navigation and revision causes in knee arthroplasty [dissertation]. 2019 University of Bergen; Bergen, Norway.
Kristensen TB. Hemiarthroplasty for femoral neck fracture. Results of surgical approach, fixation method, and stem design reported to the Norwegian hip fracture register [dissertation]. 2019 University of Bergen; Bergen, Norway.
Persson A. Risk factors for revision after anterior cruciate ligament reconstruction [dissertation]. 2019 University of Bergen; Bergen, Norway.
Petursson G. Computernavigation and fixation in total knee replacements: A registry based and randomized clinical trial study including radiostereometric analysis [dissertation]. 2019 University of Oslo; Oslo, Norway.
Nystad TW. Orthopaedic surgery in patients with inflammatory rheumatic joint disease [dissertation]. 2019 University of Bergen; Bergen, Norway.

Publikasjoner. (Menyvalg: Forskning->Artikler):
Horner NS., et al  Timing of hip hemiarthroplasty and the influence on prosthetic joint infection. PLoS One. 2020 Mar 12;15(3):e0229947.
Kristensen TB., et al  Valg av protese ved lårhalsbrudd. Tidsskr Nor Legeforen. 2020 9 Mars [Epub ahead of print].
Kristensen TB., et al  Reply to the letter to the editor: Cemented or uncemented hemiarthroplasty for femoral neck fracture? Data from the Norwegian hip fracture register. Clin Orthop Relat Res. 2020 Jan 29;478:1-3.
Øhrn FD. Decreased survival of medial pivot designs compared with cruciate-retaining designs in TKA without patellar resurfacing. Clin Orthop Relat Res. 2020 Jan 17;[Epub ahead of print].
Pollmann CT., et al  Surgical site infection after hip fracture- mortality and risk factors: an observational cohort study of 1,709 patients. Acta Orthop. 2020 Jan 24;[Epub ahead of print]. Supplementary data.